SELECT * FROM dbparks, gestori WHERE (dbparks.codiceAP='RRFDN') AND gestori.gestoriID = dbparks.gestoriID