Parks.it Versione Italiana
English version
FRANÇAIS
Das Portal der Italienischen Parks


Parks, Reserven und weitere Schutzgebiete in

Kasachstan


Kasachstan

Nationalparks

 • Kokshetau

Nationale Naturparks

 • Altun Emel
 • Bayanayl'skiy
 • Ele Alatau

Staatliche Naturreserven

 • Aksu-Dzhabagly
 • Alakolskiy
 • Alma-Atinskiy
 • Bakanasskiy Saksaulniy
 • Barsakel'messkiy
 • Betpakdalinskiy
 • Chariinskiy
 • Chingistauskiy
 • Dzhungarskiy
 • Ermentayskiy
 • Iliyskiy tugayniy
 • Kaplankiirskiy
 • Karatauskiy
 • Kentinskiy
 • Kurgal'dzhinskiy
 • Kzulkumskiy
 • Lake Balkhash
 • Markakol'skiy
 • Naurzumskiy
 • Pribalkhashskiy
 • Saurskiy
 • Scintasskiy
 • Severo-Kazakhstanskiy
 • Syntasskiy
 • Syrdariynskiy
 • Tarbagatayskiy
 • Tsentralno-Kazakhstanskiy
 • Turgayskiy
 • Uralskiy
 • Ustyurtskiy
 • Zapadno-Altayskiy
 • Zaysanskiy
Infos
Die Schutzgebiete in Kasachstan
Nach dem World Database on Protected Areas gibt es in Kazakhstan einen Nationalpark, drei Nationale Naturparks, 32 Staatliche Naturreserven und 64 "Zakaznik".


Quellen: World Database on Protected Areas (WCPA)