Parks.it Versione Italiana
DEUTSCH
FRANÇAIS
The Italian Park Portal


Parks, Reserves, and Other Protected Areas in

Slovenia


Slovenia

National Parks

 • Triglavski Narodni Park (www)

Regional Parks

 • Kozjanski park (www)
 • Notranjski (www)
 • Sˇkocjanske jame (www)

Protected Landscapes

 • Beka
 • Bocˇ, Plesˇivec
 • Bocˇ, Donacˇka gora, Plesˇivec
 • Drava
 • Golte
 • Goricˇko (www)
 • Jareninski dol
 • Nanos - juzˇna in zahodna pobocˇja z vrhovi Plesˇe, Grmade in Ture
 • Jeruzalemsko - ormosˇke gorice
 • Juzˇni in zahodni obronki Nanosa
 • Juzˇni obronki Trnovskega gozda
 • Kamensˇcˇak - Hrastovec
 • Kolpa
 • Kopalisˇcˇe Banovci
 • Kum
 • Lahinja
 • Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice
 • Logarska Dolina (www)
 • Mariborsko jezero
 • Masˇun
 • Mrzlica
 • Nanos
 • Negova in Negovsko jezero
 • Planinsko polje
 • Polhograjski Dolomiti
 • Ponikovski kras
 • Racˇki ribniki-Pozˇeg
 • Rakova kotlina pri Rakeku
 • Robanov Kot
 • Secˇoveljske soline (www)
 • Spominski park revolucionarnih tradicij obcˇine Domzˇale
 • Strunjan
 • Sˇtanjel
 • Sˇtatenberg
 • Sˇturmovci
 • Tivoli, Rozˇnik in Sˇisˇenski hrib
 • Topla
 • Udin Borsˇt
 • Vrtine in kopalisˇcˇa v Moravcih
 • Zgornia Idrijca
 • Zˇabljek
 • Zajcˇja dobrava

Proposed Regional Parks

 • Karavansˇko - Kamnisˇko-Savinjski
 • Kocˇevsko - Kolpa
 • Krasˇki
 • Pohorje
 • Snezˇnik
 • Mura
 • Trnovski gozd

Proposed Protected Landscapes

 • Drava
 • Ljubljansko barje (www)
Info
Protected Areas in Slovenia
Triglav National Park has been the first Park to be established in Slovenia, in 1924; it has been subsequently enlarged, and the current area has been protected since 1981 (84,000 ha).

Sˇkocjanske jame Regional Park was established in 1996 and covers a surface of 400 ha. Sˇkocjan caves have been inserted into the UNESCO World Heritage List.

The nature conservation strategy provides for the enlargement of Sˇkocjan Regional Park and for the establishment of five new parks: Snezˇnik, Trnovski gozd, Kocˇevje-Kolpa, Pohorje and Karavansˇko-Kamnisˇko-Savinjski. They represent areas of particular importance for the natural phenomena characterizing them and for the sustainable agriculture models developed in such areas.
Besides aiming at the conservation of the natural ecosystems and of the landscape, these areas are also planned for the physical and spiritual relax and for the enrichment of the population. As a matter of fact, the sustainable development promoted in the area will improve in the long term the life quality of the local population.


Source: Ministrstvo za Okolje, Prostor in Energijo - Agencia RS za Okolje - Narava - Zavarovana obmocˇja - parki