Parks.it English Version
DEUTSCH
FRANÇAIS
Il Portale dei Parchi Italiani


Parchi, Riserve ed altre Aree Protette in

Bosnia-Erzegovina


Bosnia Erzegovina

Parchi Nazionali

Parchi Naturali

 • Blidinje (www)
 • Hutovo Blato (www)

Riserve Naturali Integrali

 • Prasuma Janj kod Sipova
 • Prasuma Lom na planini Klekovaci kod Bosanskog Petrovca
 • Prasuma Perucica u sklopu Nacionalnog parka Sutjeska
 • Prasuma Pljesivica na planini Pljesivici kod Bihaca
 • Prasuma Zuca-Ribnica, Ribnica kod Kaknja

Riserve Naturali Amministrate

 • Sumski rezervat Omar iznad Skender Vakufa
 • Sumsko podru_je Bukov Do kod Ljubinja
 • Sumsko podrucje Masna Luka na Cvrsnici planini

Riserve Naturali Speciali

Geologiche
 • Bijambarska pecina kod Krivajevica, Ilijas
 • Pecina Banja Stijena u Banji Stijeni kod Rogatice
 • Pecina Hrustovaca u Vrhpolju kod Sanskog Mosta
 • Pecina Lednica u Resanovcima kod Bosanskog Grahova
 • Pecina Vjetrenica u Zavali – Popovo Polje
 • Zemljane piramide kod Miljevine, Foca

Botaniche

 • Dolomiticno podrucje Vrtaljica kod Konjica
 • Mediteranetum u Neum Kleku
 • Panciceva omorika (Picea omorika Pancic) na lokalitetima: Gornja Brstanica-Vieegrad, Cerova Ravan kod Klasnik Rakovac-Visegrad, Tovarnica-Visegrad, Stule Karaule-Visegrad, Bozurevac-Visegrad, Veliki Stolac-Visegrad, Gostilja-Visegrad, Mehra- Sjemec pl.-Rogatica, Goli Vrh-Vratar-Rogatica, Panjak-Javor-Rogatica, Novo Brdo-Tesla pl.-Rogatica, Strugovi-Luke-Srebrenica, Tisovljak-Vlasenica, Viogor-Sahdani-Cajnice, Sokolina-Radomislja pl.-Foca, Plistina-Iglisnik-Srebrenica.
 • Tresetno podrucje na Zvijezdi planini kod Varesa sa rijetkim biljkama
 • Tresetiste sa maljavom brezom (Betula pubascens Ehrh.) kod Han Krama – Han Pijesak
 • Tresetiste Djilda na Zvijezdi planini kod Vare_a

Ornitologiche

 • Jezero Bardaca kod Srpca

Paesaggi Naturali Protetti

 • Cicelj planina kod Cajnica
 • Jahorina pl. kod Pala
 • Kanjon Neretve od Jablanice do Dreznice
 • Kanjon Rakitnice izmedju planina Bjelasnice i Visocice
 • Kanjon Vrbasa od Jajca do Banja Luke
 • Klisura Cude kod Olova
 • Klisura Miljacke od Pala do Kozje cuprije- Sarajevo
 • Klisura rijeke Janj-Otoka kod Sipova
 • Klisura Ujca kod Kladnja
 • Predjel Basajkovac kod Livna
 • Predjel Bistricak kod Zenice
 • Predjel Kruscica u Kruscici pl. kod Viteza
 • Predjel Tisovac kod Busovace
 • Suvajsko medjugorje kod Bosanske Krupe
 • Trebevic pl. iznad Sarajeva
 • Vrelo Bune u Blagaju kod Mostara

Monumenti Naturali

Geologici
 • Sedrena podrucja: oko vodopada Kravice-Ljubuski, u Jajcu i okolini, u potoku Sitnici kod Mokrog-Pale, u Jasenovi kod Mokrog-Pale, u Martin Brodu kod Bihaca, na Palama, u Crkvini kod Teslica, u Studenoj kod Teslica, u Cajnicu

Geomorforlogici

 • Backo jezero na Crvanj planini
 • Blatacko jezero na Bjelasnici
 • Blidnje jezero na Cvrsnici pl.
 • Boracko jezero kod Konjica
 • Dabarska pecina-Dabar kod Sanskog Mosta
 • Djuricina pecina kod Krivajevica-Ilijas
 • Dragnic jezero na rijeci Plivi kod Sipova
 • Dva vodopada na rijeci Plackovac kod Travnika
 • Grkova jama u Milosevu dolu kod Ljubinja
 • Hajducka vrata (Mijatov prolaz) na planini Cvrsnici
 • Izvori:
  • rijeke Dabra kod Sanskog Mosta
  • rijeke Plive kod Sipova (desni krak)
  • Crni izvor na rijeci Uncu kod Martin Broda
  • Paljanske Miljacke kod Pala
  • rijeke Zuce kod Kaknja
  • rijeke Janj kod Strojica-Sipovo
  • Mlinistak kod Jablanice
  • rijeke Klokota kod Bihaca
  • Tucevac kod Trebinja
  • Rijeke Stavnja kod Varesa
  • Pridvorice kod Uloga
  • Oko kod Trebinja
  • Duman u Livnu
  • Sumet u Mokrom Polju kod Trebinja
  • Velika Voda kod Klotijevaca-Srebrenica
  • Ostrovice u Kulen Vakufu
  • rijeke Strube kod Livna
  • Bastasice kod Drvara
  • Biostice kod Sokoca
  • rijeke Krusnice kod Bosanske Krupe
  • rijeke Bregave kod Stoca
  • Vrela Tihaljine kod Pec Mlina-Ljubuski
  • Vrelo Bunice sa jezerom kod Mostara
  • Vrelo Li_tice kod Boraka-Listica
  • Vrelo Vriostice u Vitini kod Ljubuskog
 • Jadova jama u Gornjoj Paklenici kod Maglaja
 • Jakotine kod Kotor Varosi
 • Jama Velika Tegara u Boriji kod Kalinovika
 • Jezera na pl. Zelengori: Donje i gornje Bare, Crno, Stirinsko, Kotlanicko i Borilovacko jezero
 • Jezero Klinje kod Gacka
 • Jezero Krenice kod Gruda
 • Kameni svod na rijeci Miljacki kod Dovlica-Sarajevo
 • Kazani na rijeci Zeljeznici kod Turova-Trnovo
 • Mahmutova jama-Jelasca-Mokra Brda-Kalinovik
 • Me_ugorska pe_ina u Sator planini
 • Mijatova pecina ispod Vran planine-Duvno
 • Milancev Buk na rijeci Uni kod Martin Broda
 • Mracna pecina na planini Dinari kod Livna
 • Oberske pecine-Vranci kod Kreseva
 • Oli_ko jezero na Plivi kod Sipova-Jajce
 • Paucko jezero kod Kladnja
 • Pecina Sevrljica kod Blagaja-Mostar
 • Pecina Cukovec kod Vidova vrela-Skender Vakuf
 • Pecina Brazilovka na Malom Troglavu kod Livna
 • Pecina Duman u Livnu
 • Pecina Dusina kod Fojnice
 • Pecina Glavicine u Boriji kod Kalinovika
 • Pecina Govjestica kod Banje Stijene-Rogatica
 • Pecina Hardomilje u Hardomilju kod Ljubuskog
 • Pecina ispod starog grada Djurdjevca
 • Pecina kod Martin Broda
 • Pecina Lednica kod Sokoca
 • Pecina Ljiljesnica kod Dabra-Bileca
 • Pecina Mali Oklop kod Kreseva
 • Pecina Mokra Megara kod Rakovice-Maglaj
 • Pecina na Ilijinom Brdu kod Narancica-Trebinje
 • Pecina Novakusa u Bisini planini kod Nevesinja
 • Pecina pod Vrtoc planinom kod Fojnice
 • Pecina Ponikva kod Dabra-Bileca
 • Pecina Ponikva kod Varesa
 • Pecina propastva kod Visegrada
 • Pecina Provalija kod Rijeke, Gaj-Nevesinje
 • Pecina Ruspija kod Biograda-Nevesinj
 • Pecina Snjetica kod Rijeke, Gaj-Nevesinje
 • Pecina Suha Megara kod Donjeg Rakovca-Maglaj
 • Pecina Tormonjaca u Radinskom potoku kod Stoca
 • Pecina u Breteljevicima, Breteljevici kod Kladnja
 • Pecina u Dolama vise sela Bihova-Trebinje
 • Pecina u Srednjoj Jurkovici-Savino Brdo-Bosanska Gradiska
 • Pecina Veliki Oklop kod Kreseva
 • Pecina Vranjaca kod Biograda-Nevesinje
 • Pecina Vrbine kod Kongore-Grude
 • Pecina Vrelo kod Nevrence-Zivinice
 • Pecina Vrpec u Odzaku-Bjelimici kod Konjica
 • Pecina Zobnjak u Boriji kod Kalinovika
 • Ponor Bezdan u Borovom polju na Sator planini
 • Ponor Obod u Fatnici-Bileca
 • Ponor Pejov Do u Boriji kod Kalinovika
 • Ponor Zalomke kod Biograda-Nevesinje
 • Ponor Zovnusa u Fatnici-Bileca
 • Pravceva pecina kod vrela Listice-Listica
 • Prokosko jezero na planini Vranici
 • Rijeka Musnica kod Gacka
 • Samar na rijeci Bistrici kod Sijerce-Kalinovik
 • Satorsko jezero na Sator pl.
 • Srednji Buk na rijeci Uni kod Marti Broda
 • Strbacki Buk na rijeci Uni kod Kestenovca-Martin Brod
 • Subotica pecina u Rastusi kod Teslica
 • Velika pecina kod Fatnice-Bileca
 • Velika pecina kod izvora Biostice –Sokolac
 • Veliki slap na rijecina rijeci Uni u Martin Brodu
 • Veliko, Crno, Bijelo, Platno i Trokunsko jezero na Treskavici pl.
 • Vilina pecina kod Gornjeg Ciceva-Trebinje
 • Vilinska pecina na Sebesic planini kod Travnika
 • Vodopad Sistice nize Borackog jezera
 • Vodopad Bliha kod Fajtovca – Sanski Most
 • Vodopad Bucine na Trebizatu kod Ljubuskog
 • Vodopad Kocusa na rijeci Trbizat kod Ljubuskog
 • Vodopad kod Bukve na rijeci Janju kod Sipova
 • Vodopad Kravica na rijeci Trebizat kod Ljubuskog
 • Vodopad na potoku Sokolini u dolini Jakotine kod Kotor-Varosi
 • Vodopad Ocevje kod Ocevja-Vares
 • Vodopad pod Sokolinom na rijeci Janju kod Sipova
 • Vodopad Skakavac kod Vogosce
 • Vodopad Skakavac u prasumi Perucica
 • Vodopadi na rijeci Bregavi u gradu Stocu
 • Vodopadi na rijeci Kozici kod Crvenih Stijena-Fojnici
 • Zdrimacka jezera kod Gornjeg Vakufa

Paleontologici

 • Gornja Bijambarska pecina kod Kraljevica-Ilijas
 • Zelena pecina vise Blagaja kod Mostara

Monumenti Naturali Commemorativi

 • Jama Pandurica-Pandurica kod Ljubinja
 • Jama Razeni do kod Ljubinja
 • Pecina Podpola u Sekovicima
 • Titova pecina u Bastasima kod Drvara
 • Titova pecina u Drvaru
 • Titova pecina u Plahovicima kod Kladnja
 • Titova pecina u Zabrdjanima iznad Glavaticeva
Info
Le aree protette in Bosnia-Erzegovina
In Bosnia-Erzegovina è il Ministero Federale dell'Ambiente ad occuparsi, tra le altre cose, della salvaguardia dell'ambiente attraverso l'elaborazione di strategie e politiche ambientali, il monitoraggio dell'inquinamento di acqua, aria e suolo e la supervisione di istituzioni operanti nel settore, come stabilito dalla legislazione vigente.

La presente lista di aree protette comprende Parchi Nazionali, Parchi Naturali, Riserve Naturali Integrali, Riserve Naturali Amministrate, Riserve Naturali Speciali (geologiche, botaniche, e ornitologiche), Paesaggi Naturali Protetti, Monumenti Naturali (geologici, geomorfologici, paleontologici) e Monumenti Naturali Commemorativi.
Oltre alle aree protette citate, ricordiamo anche la presenza in Bosnia-Erzegovina di specie vegetali protette (tra cui molti alberi e gruppi di alberi riconosciuti come Monumenti Naturali) e di specie animali protette.


Fonti: Governo della Federazione della Bosnia Erzegovina - Ministero dell'Ambiente e del Turismo