Parks.it Versione Italiana
English version
FRANÇAIS
Das Portal der Italienischen Parks


Parks, Reserven und weitere Schutzgebiete in

Kirgisistan


Kirgisistan

Nationalparks

 • Ala-Archa
 • Kyrgyz-Ata

Naturparks

 • Beshtash
 • Karakol
 • Kara-Shoro
 • South Kyrgyz

Staatliche Naturreserven

 • Besh-Aral
 • Issyk-Kul
 • Karatal-Zhapyrk
 • Naryn
 • Sarychat-Ertash
 • Sary-Chelekskiy

Enthomologysche Microreserven

 • Chong-Uryukta
 • Sarybulak

Naturreserven oder Teilreserven

 • Bol'shie Vorota
 • Chanach
 • Dzhergalchakskiy
 • Ken-Syiskiy
 • Kirovskiy
 • Konush-Dangi
 • Malaya Ak-Su
 • Sandalashskiy
 • Sysamyrskiy

Waldreserven

 • Batrakhan
 • Byuleolyun
 • Dashman
 • Dzhylkeldin
 • Iirisui
 • Kaindin
 • Kichiaksui
 • Kurukol
 • Mesken
 • Uzunakhmat

Botanische Reserven

 • Baidamtal
 • Chatkal
 • Chong-Aryk
 • Chong-Oy-Kain
 • Chonkurchak
 • Chyrandash
 • Dzhangakty
 • Dzhel-Tiibes
 • Kanysh
 • Kapchigay
 • Kara-Archa
 • Khaidarken
 • Kosh-Tektir
 • Kygyz-Ata
 • Kyrgyz-Gava
 • Maymak
 • Minkush
 • Ryasan-Sai
 • Sary-Mogol
 • Shil'bili-Say
 • Sulyukta
 • Tyup
 • Yablonevoye

Naturmonumente

 • Abshir-Ata
 • Adzhidaar-Unkyur
 • Ala-Myshik
 • Atbashin
 • Barit
 • Baskaun
 • Chil'-Mairam
 • Chil'-Ustun
 • Dangi
 • Dzhidalik
 • Issykatin
 • Kadzhirty
 • Kan-i- Gut
 • Kara-Dzhigach
 • Kegyuchken-Sugai
 • Surot-Tash
 • Takht-i-Suleiman
 • Tegerek

Wildlifezufluchtsstätten

 • Akbuurin
 • Chandalash
 • Chatyrkul
 • Chychkan
 • Dzhardy-Kaindin
 • Dzhety-Oguz
 • Gulchin
 • Kemin
 • Kochkor
 • Manass
 • Naryn
 • Sonkul
 • Teploklyuchinski
 • Toguz-Torouss
 • Tyup
 • Yassin
Infos
Die Schutzgebiete in Kirgisistan
Nach dem World Database on Protected Areas gibt es in Kyrgyzistan zwei Nationalparks, vier Naturparks, sechs Staatliche Naturreserven, zwei Enthomologysche Microreserven, neun Naturreserven oder Teilreserven, zehn Waldreserven, 23 Botanische Reserven, 18 Naturmonumente und 16 Wildlifezufluchtsstätten.


Quellen: World Database on Protected Areas (WCPA)