Parks.it Versione Italiana
English version
FRANÇAIS
Das Portal der Italienischen Parks


Parks, Reservate und weitere Schutzgebiete in

Samoa


Samoa

Nationalparks

 • Lake Lanoto'o
 • O Le Pupu Pu'e

Naturreserven

 • Cape Puava Forest
 • Mt Vaea Botanical Reserve
 • Tusitala Historic

Botanische Reserven

 • Mt Vaea

Reserven

 • Falealupo Forest Preserve
 • Nu'usafe'e Island
 • Palolo Deep
 • Togitogiga

Weitere Schutzgebiete

 • Aganoa Beach
 • Apolimafou Wetlands
 • Fuipisia/Sopo'aga Gorge
 • Fusi-Tafitaola Reef
 • Lake Mafane Upland Forest
 • Lake Olomaga
 • Lata Forest
 • Leanamoea Beach
 • Matautu Lowland Swamp Forest
 • Mount Silisili
 • Msngaloa Swamp Forest
 • Nu'utele Islands
 • Pata Mangroves
 • Sa'anapu-Sataoa
 • Salamumu
 • Sasina
 • Sato'alepai Mangroves
 • Satuimalufilufi-Fuailolo'o Reef
 • Tafua Rainforest Reserve
 • Taupou's Grave Lava
 • Tiavi /gorge and Falls
 • Tufutafoe Swamp
 • Uafato
 • Vaipu Wetlands
Infos
Die Schutzgebiete in Samoa
Nach der World Database on Protected Areas gibt es in in Samoa 2 Nationalparks, 3 Naturreserven, eine Botanische Reserve, 4 Reserven und 24 weitere Schutzgebiete.


Quellen: World Database on Protected Areas (WCPA)