Parks.it English Version
DEUTSCH
FRANÇAIS
Il Portale dei Parchi Italiani


Parchi, Riserve e altre Aree Protette in

Samoa


Samoa

Parchi Nazionali

 • Lake Lanoto'o
 • O Le Pupu Pu'e

Riserve Naturali

 • Cape Puava Forest
 • Mt Vaea Botanical Reserve
 • Tusitala Historic

Riserve Botaniche

 • Mt Vaea

Riserve

 • Falealupo Forest Preserve
 • Nu'usafe'e Island
 • Palolo Deep
 • Togitogiga

Altre Aree Protette

 • Aganoa Beach
 • Apolimafou Wetlands
 • Fuipisia/Sopo'aga Gorge
 • Fusi-Tafitaola Reef
 • Lake Mafane Upland Forest
 • Lake Olomaga
 • Lata Forest
 • Leanamoea Beach
 • Matautu Lowland Swamp Forest
 • Mount Silisili
 • Msngaloa Swamp Forest
 • Nu'utele Islands
 • Pata Mangroves
 • Sa'anapu-Sataoa
 • Salamumu
 • Sasina
 • Sato'alepai Mangroves
 • Satuimalufilufi-Fuailolo'o Reef
 • Tafua Rainforest Reserve
 • Taupou's Grave Lava
 • Tiavi /gorge and Falls
 • Tufutafoe Swamp
 • Uafato
 • Vaipu Wetlands
Info
Le aree protette in Samoa
Secondo i dati forniti dal Database Mondiale sulle Aree Protette, in Samoa ci sono 2 Parchi Nazionali, 3 Riserve Naturali, una Riserva Botanica, 4 Riserve e 24 altre Aree Protette.


Fonti: World Database on Protected Areas (WCPA)