Parks.it Versione Italiana
DEUTSCH
FRANÇAIS
The Italian Park Portal


Parks, Reserves, and Other Protected Areas in

Kazakhstan


Kazakhstan

National Parks

 • Kokshetau

National Nature Parks

 • Altun Emel
 • Bayanayl'skiy
 • Ele Alatau

State Nature Reserves

 • Aksu-Dzhabagly
 • Alakolskiy
 • Alma-Atinskiy
 • Bakanasskiy Saksaulniy
 • Barsakel'messkiy
 • Betpakdalinskiy
 • Chariinskiy
 • Chingistauskiy
 • Dzhungarskiy
 • Ermentayskiy
 • Iliyskiy tugayniy
 • Kaplankiirskiy
 • Karatauskiy
 • Kentinskiy
 • Kurgal'dzhinskiy
 • Kzulkumskiy
 • Lake Balkhash
 • Markakol'skiy
 • Naurzumskiy
 • Pribalkhashskiy
 • Saurskiy
 • Scintasskiy
 • Severo-Kazakhstanskiy
 • Syntasskiy
 • Syrdariynskiy
 • Tarbagatayskiy
 • Tsentralno-Kazakhstanskiy
 • Turgayskiy
 • Uralskiy
 • Ustyurtskiy
 • Zapadno-Altayskiy
 • Zaysanskiy
Info
Protected Areas in Kazakhstan
According to the data provided by the World Database on Protected Areas, in Kazakhstan there are one National Park, three National Nature Parks, 32 State Nature Reserves, and 64 "Zakaznik".


Source: World Database on Protected Areas (WCPA)