Parks.it English Version
DEUTSCH
FRANÇAIS
Il Portale dei Parchi Italiani


Parchi, Riserve e altre Aree Protette in

Kazakistan


Kazakistan

Parchi Nazionali

 • Kokshetau

Parchi Naturali Nazionali

 • Altun Emel
 • Bayanayl'skiy
 • Ele Alatau

Riserve Naturali Statali

 • Aksu-Dzhabagly
 • Alakolskiy
 • Alma-Atinskiy
 • Bakanasskiy Saksaulniy
 • Barsakel'messkiy
 • Betpakdalinskiy
 • Chariinskiy
 • Chingistauskiy
 • Dzhungarskiy
 • Ermentayskiy
 • Iliyskiy tugayniy
 • Kaplankiirskiy
 • Karatauskiy
 • Kentinskiy
 • Kurgal'dzhinskiy
 • Kzulkumskiy
 • Lake Balkhash
 • Markakol'skiy
 • Naurzumskiy
 • Pribalkhashskiy
 • Saurskiy
 • Scintasskiy
 • Severo-Kazakhstanskiy
 • Syntasskiy
 • Syrdariynskiy
 • Tarbagatayskiy
 • Tsentralno-Kazakhstanskiy
 • Turgayskiy
 • Uralskiy
 • Ustyurtskiy
 • Zapadno-Altayskiy
 • Zaysanskiy
Info
Le aree protette in Kazakistan
Secondo i dati forniti dal Database Mondiale sulle Aree Protette, in Kazakhstan ci sono un Parco Nazionale, tre Parchi Naturali Nazionali, 32 Riserve Naturali Statali e 64 "Zakaznik".


Fonti: World Database on Protected Areas (WCPA)